A tool for the rare case where you need (some of) the docker container available on the host system with a stable/deterministic hostname.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Johann Schmitz 70d9ab1b46
Add .drone.yml
3 miesięcy temu
docker Cleanup; build docker container 3 miesięcy temu
docker_hosts Shut down more or less gracefully 3 miesięcy temu
.drone.yml Add .drone.yml 3 miesięcy temu
.gitignore Add setup.py 10 miesięcy temu
Dockerfile Cleanup; build docker container 3 miesięcy temu
LICENSE.txt Initial commit 10 miesięcy temu
Makefile Cleanup; build docker container 3 miesięcy temu
README.md Update README.md 10 miesięcy temu
requirements.txt wip 10 miesięcy temu
requirements_dev.txt Initial commit 10 miesięcy temu
setup.py Cleanup; build docker container 3 miesięcy temu

README.md

docker-hosts

A tool for the rare case where you need (some of) the docker container available on the host system with a stable/deterministic hostname. Automatically manages host entries for containers allowing filtering of container names and network names.

License

See LICENSE.txt