Enhanced SuperGenPass
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Johann Schmitz 6f64f46433
Decode messages from chrome native messaging from bytes, not from string
1 rok temu
esgp Decode messages from chrome native messaging from bytes, not from string 1 rok temu
.gitignore Initial commit 1 rok temu
LICENSE.txt Initial commit 1 rok temu
README.md Update README.md 1 rok temu
launch.sh Support launching via Chrome native messaging 1 rok temu
requirements.txt Use pydenticon5 instead of pydenticon 1 rok temu
requirements_dev.txt Initial commit 1 rok temu
setup.py Update setup.py 1 rok temu

README.md

eSGP

License

See LICENSE.txt