Python implementation of the eix database format
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Johann Schmitz c0c27fbf08
Add Jenkinsfile
před 2 roky
peix Move DB specific stuff to EixDB před 2 roky
tests More tests před 2 roky
.gitignore Initial commit před 2 roky
.travis.yml Updated .travis.yml před 2 roky
Jenkinsfile Add Jenkinsfile před 2 roky
LICENSE.txt Initial commit před 2 roky
Makefile Update Makefile před 2 roky
README.md Add travis badge to README.md před 2 roky
requirements.txt Initial commit před 2 roky
requirements_dev.txt Initial commit před 2 roky
setup.py Add setup.py před 2 roky
sonar-project.properties Added sonar-project.properties před 2 roky

README.md

peix

Build Status

peix is a pure-python implementation of the eix database format (https://github.com/vaeth/eix/blob/master/doc/eix-db.txt.in). It can be used to read the eix database file or as a library to create own protocols based on the format.

peix requires Python 3.4 or newer. It may work with previous versions of python, but it isn't supported.

License

peix is licensed under the GPL 3, see LICENSE.txt.