Python implementation of the eix database format
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Johann Schmitz c0c27fbf08
Add Jenkinsfile
2 lat temu
peix Move DB specific stuff to EixDB 2 lat temu
tests More tests 2 lat temu
.gitignore Initial commit 2 lat temu
.travis.yml Updated .travis.yml 2 lat temu
Jenkinsfile Add Jenkinsfile 2 lat temu
LICENSE.txt Initial commit 2 lat temu
Makefile Update Makefile 2 lat temu
README.md Add travis badge to README.md 2 lat temu
requirements.txt Initial commit 2 lat temu
requirements_dev.txt Initial commit 2 lat temu
setup.py Add setup.py 2 lat temu
sonar-project.properties Added sonar-project.properties 2 lat temu

README.md

peix

Build Status

peix is a pure-python implementation of the eix database format (https://github.com/vaeth/eix/blob/master/doc/eix-db.txt.in). It can be used to read the eix database file or as a library to create own protocols based on the format.

peix requires Python 3.4 or newer. It may work with previous versions of python, but it isn't supported.

License

peix is licensed under the GPL 3, see LICENSE.txt.