Python implementation of the eix database format
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Johann Schmitz c0c27fbf08
Add Jenkinsfile
2 år sedan
peix Move DB specific stuff to EixDB 2 år sedan
tests More tests 2 år sedan
.gitignore Initial commit 2 år sedan
.travis.yml Updated .travis.yml 2 år sedan
Jenkinsfile Add Jenkinsfile 2 år sedan
LICENSE.txt Initial commit 2 år sedan
Makefile Update Makefile 2 år sedan
README.md Add travis badge to README.md 2 år sedan
requirements.txt Initial commit 2 år sedan
requirements_dev.txt Initial commit 2 år sedan
setup.py Add setup.py 2 år sedan
sonar-project.properties Added sonar-project.properties 2 år sedan

README.md

peix

Build Status

peix is a pure-python implementation of the eix database format (https://github.com/vaeth/eix/blob/master/doc/eix-db.txt.in). It can be used to read the eix database file or as a library to create own protocols based on the format.

peix requires Python 3.4 or newer. It may work with previous versions of python, but it isn't supported.

License

peix is licensed under the GPL 3, see LICENSE.txt.