Python implementation of the eix database format
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Johann Schmitz c0c27fbf08
Add Jenkinsfile
2 yıl önce
peix Move DB specific stuff to EixDB 2 yıl önce
tests More tests 2 yıl önce
.gitignore Initial commit 2 yıl önce
.travis.yml Updated .travis.yml 2 yıl önce
Jenkinsfile Add Jenkinsfile 2 yıl önce
LICENSE.txt Initial commit 2 yıl önce
Makefile Update Makefile 2 yıl önce
README.md Add travis badge to README.md 2 yıl önce
requirements.txt Initial commit 2 yıl önce
requirements_dev.txt Initial commit 2 yıl önce
setup.py Add setup.py 2 yıl önce
sonar-project.properties Added sonar-project.properties 2 yıl önce

README.md

peix

Build Status

peix is a pure-python implementation of the eix database format (https://github.com/vaeth/eix/blob/master/doc/eix-db.txt.in). It can be used to read the eix database file or as a library to create own protocols based on the format.

peix requires Python 3.4 or newer. It may work with previous versions of python, but it isn't supported.

License

peix is licensed under the GPL 3, see LICENSE.txt.