Daemon for the MAX Cube
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Johann Schmitz 61130b79de
Converted tabs to spaces
3 lat temu
doc Added feature to filter events from a calendar via phylter 4 lat temu
src/maxd Converted tabs to spaces 3 lat temu
tests Converted tabs to spaces 3 lat temu
.gitignore Updated .gitignore 4 lat temu
.travis.yml Initial commit 4 lat temu
LICENSE.txt Initial commit 4 lat temu
Makefile Run tests with -v 4 lat temu
README.md Added badges to README.md 4 lat temu
requirements.txt Added feature to filter events from a calendar via phylter 4 lat temu
requirements_dev.txt Added first code and test for HTTP fetcher 4 lat temu
setup.py Converted tabs to spaces 3 lat temu

README.md

pymaxd

Build Status Coverage Status

License

See LICENSE.txt