Daemon for the MAX Cube
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Johann Schmitz 61130b79de
Converted tabs to spaces
3 år sedan
doc Added feature to filter events from a calendar via phylter 4 år sedan
src/maxd Converted tabs to spaces 3 år sedan
tests Converted tabs to spaces 3 år sedan
.gitignore Updated .gitignore 4 år sedan
.travis.yml Initial commit 4 år sedan
LICENSE.txt Initial commit 4 år sedan
Makefile Run tests with -v 4 år sedan
README.md Added badges to README.md 4 år sedan
requirements.txt Added feature to filter events from a calendar via phylter 4 år sedan
requirements_dev.txt Added first code and test for HTTP fetcher 4 år sedan
setup.py Converted tabs to spaces 3 år sedan

README.md

pymaxd

Build Status Coverage Status

License

See LICENSE.txt