Daemon for the MAX Cube
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Johann Schmitz 61130b79de
Converted tabs to spaces
3 yıl önce
doc Added feature to filter events from a calendar via phylter 4 yıl önce
src/maxd Converted tabs to spaces 3 yıl önce
tests Converted tabs to spaces 3 yıl önce
.gitignore Updated .gitignore 4 yıl önce
.travis.yml Initial commit 4 yıl önce
LICENSE.txt Initial commit 4 yıl önce
Makefile Run tests with -v 4 yıl önce
README.md Added badges to README.md 4 yıl önce
requirements.txt Added feature to filter events from a calendar via phylter 4 yıl önce
requirements_dev.txt Added first code and test for HTTP fetcher 4 yıl önce
setup.py Converted tabs to spaces 3 yıl önce

README.md

pymaxd

Build Status Coverage Status

License

See LICENSE.txt