Python implementation of a reverse polish notation parser
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Johann Schmitz 7773c65e9e
Fixed spelling error
3 lat temu
src/rpn Don't blindly take a string as a number 3 lat temu
tests Fixed spelling error 3 lat temu
.gitignore Initial code commit 4 lat temu
.travis.yml Initial commit 4 lat temu
LICENSE.txt Initial commit 4 lat temu
Makefile Initial commit 4 lat temu
README.md Updated README.md 4 lat temu
requirements.txt Initial commit 4 lat temu
requirements_dev.txt Initial commit 4 lat temu
setup.py Added setup.py 4 lat temu

README.md

pyrpn

Build Status Coverage Status

pyrpn is a Python implementation of a RPN (reverse polish notation) parser.

Usage

from rpn import RPN

print(RPN().calc('2 3 +'))
>> 5

License

See LICENSE.txt