Python implementation of a reverse polish notation parser
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Johann Schmitz 7773c65e9e
Fixed spelling error
3 år sedan
src/rpn Don't blindly take a string as a number 3 år sedan
tests Fixed spelling error 3 år sedan
.gitignore Initial code commit 4 år sedan
.travis.yml Initial commit 4 år sedan
LICENSE.txt Initial commit 4 år sedan
Makefile Initial commit 4 år sedan
README.md Updated README.md 4 år sedan
requirements.txt Initial commit 4 år sedan
requirements_dev.txt Initial commit 4 år sedan
setup.py Added setup.py 4 år sedan

README.md

pyrpn

Build Status Coverage Status

pyrpn is a Python implementation of a RPN (reverse polish notation) parser.

Usage

from rpn import RPN

print(RPN().calc('2 3 +'))
>> 5

License

See LICENSE.txt