Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Johann Schmitz bf83121f19
Remove paths from sonar-project.properties (now in Sonar server configuration)
2 lat temu
.travis.yml Drop python 3.3 3 lat temu
Jenkinsfile Add Jenkinsfile 2 lat temu
Makefile Update Makefile 2 lat temu
requirements.txt Added newline 2 lat temu
requirements_dev.txt Add pylint 2 lat temu
sonar-project.properties Remove paths from sonar-project.properties (now in Sonar server configuration) 2 lat temu