Преглед на файлове

Remove nightly from .travis.yml, add 3.6

tags/0.4.2
Johann Schmitz преди 2 години
родител
ревизия
0c5dad4c7e
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      .travis.yml

+ 1
- 1
.travis.yml Целия файл

@@ -4,8 +4,8 @@ python:
- 2.7
- 3.4
- 3.5
- 3.6
- pypy
- nightly # 3.6

install:
- pip install -r requirements.txt


Loading…
Отказ
Запис