Преглед на файлове

Remove nightly from .travis.yml, add 3.6

tags/0.4.2
Johann Schmitz преди 1 година
родител
ревизия
0c5dad4c7e
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
 1. 1
  1
    .travis.yml

+ 1
- 1
.travis.yml Целия файл

@@ -4,8 +4,8 @@ python:
4 4
  - 2.7
5 5
  - 3.4
6 6
  - 3.5
7
+ - 3.6
7 8
  - pypy
8
- - nightly # 3.6
9 9
 
10 10
 install:
11 11
 - pip install -r requirements.txt

Loading…
Отказ
Запис