Преглед на файлове

Don't use mutable values as default for arguments

tags/0.3
Johann Schmitz преди 3 години
родител
ревизия
45c521534d
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +3
    -3
      src/smartcheck/check.py

+ 3
- 3
src/smartcheck/check.py Целия файл

@@ -198,8 +198,8 @@ class SMARTCheck(object):
'test_results': TEST_RESULT_RE.findall(tests_text)
}

def check(self, ignore_attributes=[]):
return len(self.check_attributes(ignore_attributes)) == 0 and self.check_tests()
def check(self, ignore_attributes=None):
return len(self.check_attributes(ignore_attributes or [])) == 0 and self.check_tests()

def check_tests(self):
ok_test_results = [
@@ -209,7 +209,7 @@ class SMARTCheck(object):
]
return not any([x[2] not in ok_test_results for x in self.self_tests['test_results']])

def check_attributes(self, ignore_attributes=[]):
def check_attributes(self, ignore_attributes=None):
failed_attributes = self.check_generic_attributes()

if self.exists_in_database():


Loading…
Отказ
Запис