Bläddra i källkod

Testing Jenkinsfile

master
Johann Schmitz 1 år sedan
förälder
incheckning
8f508dfb8c
1 ändrade filer med 23 tillägg och 0 borttagningar
  1. +23
    -0
      Jenkinsfile

+ 23
- 0
Jenkinsfile Visa fil

@@ -0,0 +1,23 @@
node('docker') {

stage('Checkout') {
git 'https://git.ercpe.de/ercpe/smart-check.git'
}

stage('CI') {
docker.withRegistry('https://r.ercpe.de', 'docker-registry') {
docker.image('r.ercpe.de/ercpe/python-build:latest').inside {
sh "make jenkins"
}
}
}

stage('Debian packaging') {
docker.withRegistry('https://r.ercpe.de', 'docker-registry') {
docker.image('r.ercpe.de/ercpe/ubuntu-build:latest').inside {
sh "make deb"
}
}
}

}

Laddar…
Avbryt
Spara