Преглед на файлове

Skip debian building for now

master
Johann Schmitz преди 1 година
родител
ревизия
9cef22e23d
променени са 1 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 7 реда
  1. 7
    7
      Jenkinsfile

+ 7
- 7
Jenkinsfile Целия файл

@@ -12,12 +12,12 @@ node('docker') {
}
}

stage('Debian packaging') {
docker.withRegistry('https://r.ercpe.de', 'docker-registry') {
docker.image('r.ercpe.de/ercpe/ubuntu-build:latest').inside {
sh "make deb"
}
}
}
// stage('Debian packaging') {
// docker.withRegistry('https://r.ercpe.de', 'docker-registry') {
// docker.image('r.ercpe.de/ercpe/ubuntu-build:latest').inside {
// sh "make deb"
// }
// }
// }

}

Loading…
Отказ
Запис