Python client for The TVDB REST API
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Johann Schmitz dcac5bdd37
Fix travis build
před 2 roky
tests Respect timezone when converting datetime objects to epoch před 3 roky
tvdbrest Respect timezone when converting datetime objects to epoch před 3 roky
.gitignore Implemented first api calls před 3 roky
.travis.yml Drop pypy před 3 roky
Jenkinsfile Update Jenkinsfile před 2 roky
LICENSE.txt Initial commit před 3 roky
Makefile Fix travis build před 2 roky
README.md Add badges to README.md před 3 roky
requirements.txt Implemented first api calls před 3 roky
requirements_dev.txt Update requirements_dev and Makefile před 2 roky
setup.py Add setup.py před 3 roky
sonar-project.properties Add Jenkinsfile and update sonar-project.properties před 2 roky

README.md

tvdb-rest

Build Status Coverage Status

tvdb-rest is a client implementation of the TVDB REST API. This library does not support the “old” XML api!

tvdb-rest supports Python 3.4+. Python 2.7 may work, but isn't supported.

Usage

To use the REST API, you need an TVDB API key. See http://thetvdb.com/wiki/index.php?title=Programmers_API on how to obtain one.

from tvdbrest.client import TVDB
api = TVDB("myusername", "myuserkey", "myapikey")

for language in api.languages():
    print(language)

# search for series
search_results = api.search(name='The Simpsons')
for series in search_results:
    print(series)

# fetch series by id
simpsons = api.series(71663)

# access actors of series object
for actor in simpsons.actors():
    print("%s as %s" % (actor, ', '.join(actor.role.split('|'))))

# list all episodes for series (pagination handled automatically)
for episode in simpsons.episodes():
    print(episode)

License

See LICENSE.txt